zaterdag 1 december 2018

proevenregeling Kerstperiode

Hier vinden jullie nog eens de proevenregeling terug van de kerstperiode.

vrijdag 7 december: Wiskunde - bewerkingen

maandag 10 december: Wiskunde - meten en metend rekenen
dinsdag 11 december: Frans: mondeling en Schriftelijk
woensdag 12 december: Wiskunde - meetkunde, Nederlands - taalbeschouwing
donderdag 13 december: Wiskunde - getallenkennis, godsdienst
vrijdag 14 december: Wero: openboektoets + atlas

Het controledictee van spelling, de toetsen Begrijpend lezen, spreken, luisteren worden op voorhand afgenomen en worden niet aangekondigd.