Tutorlezen

Niemand zal betwisten dat lezen in onze huidige maatschappij een belangrijke plaats inneemt. Leren lezen is dan ook één van de belangrijkste leerprocessen in de lagere school. Eenmaal het technisch lezen onder de knie wordt er ook verondersteld dat kinderen begrijpen wat ze lezen. Maar daar knelt vaak het schoentje.

Om het begrijpend lezen een duwtje in de rug te geven starten wij met het project: "tutorlezen"

Wat is tutorlezen ?
 Het is een samenwerkingsvorm tussen leerlingen van verschillende leeftijden, waarbij de oudste leerling (tutor) een jongere (de tutee) begeleidt.

Enkele doelstellingen:
§        Het begrijpend lezen actiever en doeltreffender maken, door leerlingen expliciete strategieën aan te reiken en kansen te creëren om deze strategieën ook effectief te benutten.
§        Het verhogen van technische leesvaardigheden, waarbij de directe feedback van de tutor een belangrijke troef is.
§        Het bevorderen van een positief zelfbeeld en het stimuleren van sociale vaardigheden: door de constante positieve interactie tussen de kinderen; het respectvol leren omgaan met elkaar; het opnemen van verantwoordelijkheden.

Organisatie:
De leerlingen van het 5de leerjaar begeleiden de leerlingen van het 2e leerjaar en dit 2x per week gedurende 25 minuutjes.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten